Översättning.

Översättning är ett hantverk. Det handlar om att finna balansen mellan författarens personliga stil, de faktiska orden och den rätta känslan i målspråket. Jag erbjuder översättning mellan svenska och engelska. Jag har arbetat med allt från tekniska manualer till konstutställningar och populärvetenskapliga böcker.