Språkkonsult.

År 2015 gick jag ut från Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet och kan därmed kalla mig examinerad språkkonsult i svenska. Sedan tidigare har jag också en fil. kand. i engelska. Jag är baserad i Kungsbacka men har kunder från hela landet.

Mitt intresse för språk, text och litteratur är enormt och jag tror att man måste älska att läsa och skriva för att kunna göra ett bra jobb som språkkonsult, översättare och redaktör. För mig finns inget bättre sätt att tillbringa en ledig dag än med näsan i en bok eller med pennan i hand och jag anser mig lyckligt lottad som också får arbeta med språk.

Jag är prisbelönt fackboksförfattare, medlem i Sveriges Författarförbund och styrelseledamot i Hallands Författarsällskap. Jag har gästföreläst vid Göteborgs universitet vid ett flertal tillfällen. Jag driver ett eget litet bokförlag, Koyo förlag, där jag hittills givit ut mina egna diktsamlingar; målet är dock att framöver även ge ut andra författares verk.

Som van skribent vet jag att varje text är unik och att varje författare är angelägen om sitt eget sätt att skriva. Därför går jag aldrig in och bestämmer över en text eller en skribent. Istället visar jag vägen med försiktig hand och tillsammans finner vi den bästa lösningen på just ditt språkliga dilemma.