Klarspråk och plain English.

Språklagens elfte paragraf säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det ska vara skrivet på klarspråk. Som språkkonsult är jag expert på klarspråk och min specialinriktning gav mig samma kunskaper om den engelska motsvarigheten, plain English. En text skriven på klarspråk uppfattas för det mesta som vänligare och enklare att förstå, och budskapet framgår tydligare. Bättre för mottagaren, effektivare för avsändaren.

Jag kan granska dina texter utifrån principerna för klarspråk och skriva om dem ifall det behövs. Jag erbjuder också utbildning i hur du arbetar med klarspråk.

Klarspråk kan också med fördel användas för att förklara eller marknadsföra en komplicerad affärsidé eller produkt, gärna i kombination med en informationsvideo. Jag samarbetar därför med proffs inom motion graphic design