Vägledning.

Många skriver mycket i sitt arbete och de flesta skriver bra. Men ibland kan det ändå finnas behov av förbättring eller vägledning. Jag erbjuder en rad tjänster som syftar till att hjälpa dig eller din arbetsplats med det språkliga, till exempel:

  • kurser, utbildningsdagar eller workshopar med olika fokus
  • behovsanalyser av språkanvändning och kommunikation
  • språkeffektivisering och språklig enhetlighet
  • individuell skrivcoachning
  • coachning i engelska för svenska företag som använder engelska i arbetet
  • tips om språkliga hjälpmedel (mjukvara, böcker m.m.).

Alla tjänster skräddarsys givetvis efter just dina behov.