Korrektur och språkgranskning.

Korrekturläsning innebär att jag behandlar ytan på din text, det vill säga stavning, grammatik, tryckfel och liknande. Det är till för dig som har en text som du är nöjd med men som du känner behöver putsas till lite. Jag korrekturläser regelbundet för bokförlag.

Språkgranskning går lite mer på djupet. Då handlar det om exempelvis stilnivå, ordval, mottagaranpassning, att texten hänger samman ("den röda tråden"), rubriksättning och liknande.

Jag korrekturläser och granskar även engelska texter.