Klarspråk och plain English.

Språklagens elfte paragraf säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Som språkkonsult är jag utbildad i så kallat klarspråk och min specialinriktning gav mig samma kunskaper om den engelska motsvarigheten, plain English. En text skriven på klarspråk eller plain English uppfattas för det mesta som vänligare och enklare att förstå, och budskapet framgår tydligare. Bättre för mottagaren, effektivare för avsändaren.

Jag erbjuder bland annat utbildningsdagar, klarspråksworkshopar, kurser och klarspråksgranskning av befintliga texter.

Klarspråk kan också med fördel användas för att förklara eller marknadsföra en komplicerad affärsidé eller produkt, gärna i kombination med en informationsvideo. Jag samarbetar därför med Färgköket. Videon nedan visar vad vi kan göra.