Redigering och korrektur.

Jag korrekturläser och kommenterar eller, om du vill, redigerar direkt. Förutom stavnings- och tryckfelskontroll språkgranskar jag med tanke på exempelvis stilnivå, ordval, mottagaranpassning, koherens och textbindning – eller andra aspekter som är viktiga för just din text. I redigeringsarbetet kan också ingå att anpassa en text för webb- eller pappersformat, eller att samla en mängd texter och göra dem enhetliga.